OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Посл. информатика и е-бизнис

Базе података
Веб дизајн и мултимедијални системи
Е-бизнис и интернет маркетинг
Е-бизнис у банкарству
Економија
Електронско пословање
Енглески 1
Енглески 2
Интернет програмирање
Интернет/интранет мреже
Информационе технологије у бизнису
Маркетинг
Математика
Менаџмент
Менаџмент информациони системи
Менаџмент информациони системи у јавној управи
Објектно програмирање
Оперативни системи рачунара
Основе програмирања
Пословна економика
Привредно право
Пројектовање информационих система
Рачуноводство
Социологија у бизнису
Средства за обраду и пренос података
Статистика
Стратегија информационих технологија

Порези и царине

Економија
Економија европске уније
Енглески 1
Енглески 2
Информационе технологије у бизнису
Јавне финансије
Кривично право
Маркетинг
Математика
Менаџмент
Менаџмент информациони системи у јавној управи
Опорезивање
Познавање робе
Порески поступак
Пореско књиговодство и евиденција
Пословна економика
Привредно право
Рачуноводство
Социологија у бизнису
Статистика
Управно право
Царинско пословање

Финансије, рачуноводство и банкарство

Анализа пословања
Банкарство
Е-бизнис у банкарству
Економија
Енглески 1
Енглески 2
Информационе технологије у бизнису
Контрола и ревизија
Маркетинг
Математика
Менаџмент
Монетарне и јавне финансије
Осигурање
Пословна економика
Пословне финансије
Привредно право
Рачуноводство
Социологија у бизнису
Статистика
Увод у пословну информатику
Управљачко рачуноводство
Финансијска тржишта
Финансијско рачуноводство

Менаџмент

Економија
Електронско пословање
Енглески 1
Енглески 2
Информационе технологије у бизнису
Логистика
Маркетинг
Математика
Менаџмент
Менаџмент иновација
Менаџмент квалитета
Менаџмент малих и средњих предузећа
Менаџмент непрофитних организација
Менаџмент породичног бизниса
Менаџмент туризма и угоститељства
Менаџмент у саобраћају
Пословна економика
Предузетништво
Привредно право
Рачуноводство
Социологија у бизнису
Статистика

Маркетинг и трговина

Е-бизнис и интернет маркетинг
Економија
Енглески 1
Енглески 2
Информационе технологије у бизнису
Малопродаја
Маркетинг
Маркетинг истраживања
Маркетинг у трговини
Маркетинг услуга
Математика
Међународни маркетинг
Менаџмент
Понашање потрошача
Пословна економика
Привредно право
Продаја
Промоција
Рачуноводство
Социологија у бизнису
Спољно трговинско пословање
Статистика

Спец. Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија

Берзанско пословање
Контрола и ревизија
Корпоративне финансије
Међународни стандарди финансијског извештавања
Менаџерско рачуноводство
Пословне комуникације
Финансијска анализа и интерна ревизија

Спец. Стратегијски финансијски менаџмент

Банкарски менаџмент
Вредновање компанија
Међународне финансије
Пословне комуникације
Стратегијски финансијски менаџмент
Управљање финансијским ризиком
Финансијска тржишта и институције

Спец. Менаџмент пословних процеса

Вредновање компанија
Интегрисани менаџмент системи
Менаџмент људских ресурса
Организационо понашање
Пословне комуникације
Пословно одлучивање
Реинжењеринг пословних процеса

Менаџмент туризма

Економија
Економика туризма
Електронско пословање у туризму
Енглески 1
Енглески 2
Енглески језик 3
Информационе технологије у туризму
Маркетинг у туризму
Математика
Менаџмент квалитета туристичких услуга
Менаџмент људских ресурса у туризму
Менаџмент туристичких агенција
Менаџмент туристичких дестинација
Немачки језик у туризму
Основе менаџмента
Основе туризма
Пословно комуницирање у туризму
Пословно право у туризму
Рачуноводство
Социологија у туризму
Статистика у туризму
Хотелски менаџмент

Јавна управа

Административно и канцеларијско пословање
Енглески 1
Енглески 2
Е-управа
Информационе технологије у јавној управи
Јавне набавке
Јавне службе
Јавно-приватно партнерство
Кривично право
Локална самоуправа
Менаџмент у јавној управи
Немачки језик 1
Немачки језик 2
Основи економије
Основи права
Правно нормирање
Привредно право
Службеничко право
Социологија и правна етика
Статистика
Управно право
Устав и људска права
Финансирање јавне управе

Информациони системи и технологије

Економија
Математика
Пословна економика
Увoд у инфoрмaциoнe систeмe и тeхнoлoгиje
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter