студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.Јавне набавке у 2014. години
20.06.2014. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - Канцеларијски материјал по партијама ЈНМВ - 1/2014 (20.06.2014.)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - Канцеларијски материјал по партијама ЈНМВ –1/2014 (20.06.2014.)
Питање и одговор потенцијалних понуђача за ЈНМВ - 1/2014 (23.06.2014.)
Питања и одговори потенцијалних понуђача за ЈНМВ - 1/2014 за партију 2 (24.06.2014.)
Питање и одговор потенцијалних понуђача за ЈНМВ - 1/2014, партија 2 (25.06.2014.)
Питањa и одговори потенцијалних понуђача за ЈНМВ - 1/2014, партија 2 (25.06.2014.)
Питањa и одговори потенцијалних понуђача за ЈНМВ - 1/2014, партија 2 (26.06.2014.)
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ - 1/2014 за Партију 1, Партију 2 и
Партију 3 (15.07.2014.)


24.06.2014. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - Материјал за одржавање хигијене по партијама: Број: ЈНМВ - 2/2014 ЈНМВ (24.06.2014.)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности обликована по партијама - јавна набавка добара - Материјал за одржавање хигијене по партијама: Број: ЈНМВ - 2/2014 ЈНМВ (24.06.2014.)
Питањa и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне докуметације ЈНМВ - 2/2014, партија 1 (27.06.2014.)
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ - 2/2014 Набавка материјала за одржавање хигијене по партијама, ПАРТИЈА 1 (17.07.2014.)
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ - 2/2014 Набавка материјала за одржавање хигијене по партијама, ПАРТИЈА 2 (17.07.2014.)

24.09.2014. Позив за подношење понуда у отвореном поступку добара - уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут) Број: ЈН  03/2014 (24.09.2014.)
Конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут) ЈН  03/2014 (24.09.2014.)
Питањa и одговори потенцијалним понуђачима на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне докуметације за ЈН  03/2014 (26.09.2014.)
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку добара у отвореном поступку уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут) ЈН 03/2014 (20.10.2014.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА У отвореном поступку добара - уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут) Број: ЈН 03/2014 (20.10.2014.)
Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН 03/2014 (20.10.2014.)
Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације od 22.10.2014. године, за ЈН 03/2014 (23.10.2014.)
Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за ЈНМВ 3/2014 - набавка добара уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално НСГ-С (мазут) (13.11.2014.)

20.11.2014. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку услуга – штампарске услуге по партијама, Партија 1. штампање књига-уџбеника, Партија 2. штампање образаца,
Број: ЈН 04/2014 (20.11.2014.)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку штампарских услуга у отвореном поступку по партијама, Партија 1. штампање књига-уџбеника, Партија 2. штампање образаца,
ЈН 04/2014 (20.11.2014.)

Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН 04/2014 (28.11.2014.)
Измене и допуне Конкурсне документације за ЈН 04/2014 (01.12.2014.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈН 04/2014 – НАБАВКА УСЛУГА ПАРТИЈА 1. ШТАМПАЊЕ КЊИГА-УЏБЕНИКА (15.01.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈН 04/2014 – НАБАВКА УСЛУГА ПАРТИЈА 2. ШТАМПАЊЕ ОБРАЗАЦА (15.01.2015.)Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter