OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


„Весник“, часопис за теорију и праксу друштвено хуманистичких наука, је наставно научна публикација Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, покренута 2013. Часопис излази полугодишње. У часопису се објављују научни и стручни радови, чланци, текстови и анализе наших професора, сарадника и истакнутих стручњака из земље и иностранства.

„Весник“ (Vesnik, Herald or Courier), journal for theory and practice of social science and humanities, is an academic journal of Belgrade Business School – Higher Education Institution for Applied Studies firstly published in 2013. The journal is published periodicaly, twice a year. The journal publishes scientific and expert articles and analyses od our professors, associates and eminent domestic and foreign experts and lecturers.

Реч уредника /Word from the editor

Упутство за писање радова /Instructions for submitting papers

Издавач: Београдска пословна школа – висока школа струковних студија

За издавача:
проф. др Ђуро Ђуровић, директор

Уредници часописа:
проф. др Иван Булатовић
др Марко Новаковић

Секретар:
мр Весна Јокановић

Маркетинг
:
Бошко Секулић

Техничка припрема:
Александар Ломас
Крсто Шалетић

Уређивачки одбор
Editorial board:
проф. др Ђуро Ђуровић
проф. др Драган Јеринић
проф. др Славица Дабетић
проф. др Данијела Раденковић
Чланови међународног редакцијског одбора
International editorial board:
Данило Ж. Марковић, Српска академија образовања, Београд
Радован Пејановић, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
Борче Давидовски, Правни факултет Универзита у Скопљу
Срећко Милачић, Економски факултет Универзитета у Приштини
Зоран Арађеловић, Економски факултет Универзитета у Нишу
Ж. Т. Тошенко, Институт за социологију Руске академије наука
Јоаким Вебер, Униврзитет кооперативних студија Баден-Виртемберг, Штутгард
Корнелија Мрњаус, Филозофски факултет, Свеучилиште у Ријеци“
Наталија Клеменчић, Економска школа Мурска Собота
Јоже Крањц, Виша струковна школа Брежице
Зинаида Голенко, Институт за социологију Руске Академије наука
Миленко Крећа, Правни факултет Универзитета у Београду
Милан Палевић, Правни факултет у Крагујевцу
Јованка Вукмировић, Београдска пословна школа -
Висока школа струковних студија, Београд

   
   
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter