студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


ВЕСНИК Број 2, година 2014. (преузми цео број)
САДРЖАЈ:

 

CAREER EDUCATION AND COUNSELING AND VOCATIONAL SELF-CONCEPT IN LIGHT OF NEW DEMANDS ON WORKFORCE IN GLOBALIZED WORLD 7 - 21

Kornelija Mrnjaus

Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka, Croatia

 

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НOВИХ ФИНAНСИJСКИХ ИНСTРУMEНTА ЗA УПРAВЉAЊE РИЗИКOM У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ
POSSIBLE APPLICATIONS OF NEW FINANCIAL INSTRUMENTS FOR RISK MANAGEMENT FOR IMPROVING THE SERBIAN ECONOMY 22 -38

Филип Димитров

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија
Београд, Р. Србија

Борјана Мирјанић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија
Београд, Р. Србија

Миле Самарџић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија
Београд, Р. Србија

 

ПРАВНИ ОКВИР БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СИСТЕМА
THE LEGAL FRAMEWORK FOR BUDGETARY ACCOUNTING SYSTEM 39 - 57

Иван Милојевић

Катедра за финансије, Војна академија, Универзитет одбране у Београду

Слободан Анџић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

 

ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ
ЕSTABLISHING A MORTGAGE 58 - 75

Мр Савић Јадранка

Министарство правде Републике Србије

 

 

 

 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter