студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


ВЕСНИК Број 1, година 2013. (преузми цео број)
САДРЖАЈ:

 

КОМПЕТЕНТНОСТ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОСНОВНЕ ПАРАДИГМЕ САВРЕМЕНЕ ТРЖИШНЕ ЕКОНОМИЈЕ 11-22

Проф. др Данило Ж. Марковић

Српска академија образовања, Београд

 

KOMPETENTNOST U FUNKCIJI RAZVOJA I POSLOVNOG USPEHA 23-32

Prof. dr Srećko Milačić

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici,

rektor Univerziteta

 

ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА ОСНОВА ЗА РЕФОРМЕ / НЕ-РЕФОРМЕ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ 33-45

Проф. др Борче Давитковски

Правни факултет „Јустинијан први“

Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Скопље

Проф. др Ана Павловска-Данева

Правни факултета „Јустинијан први“

Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Скопље

Доц. др Елена Давитковска

American College у Скопљу

Доц. др Драган Гоцевски

Правни факултет „Јустинијан први“

Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Скопље

 

НОСИОЦИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ

ECONOMY POLICY MAKERS 46-55

Милорад Бејатовић

Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, Р. Србија

Гордана Бејатовић

Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, Р. Србија

Горан Бејатовић

Урбанизам, Нови Сад, Р. Србија

 

ПРЕДВИЂАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА ТЕХНОЛОГИЈИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

PREDICTION AND DECISIONS BASED ON THE TECHNOLOGY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 56-70

Јасмина Новаковић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

STANDARDIZACIJA OCENJIVANJA KOMPETENTNOSTI SVRŠENIH STUDENATA

STANDARDIZATION OF COMPETENCE EVALUATION OF GRADUATED STUDENTS 70-75

Dragan Turnjanin

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace, Srbija

Ljubiša Stojmirović

Beogradska poslovna škola, Beograd, Srbija

Nada Damljanović

Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Mališa Žižović

Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

 

УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СТУДЕНАТА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРИСТУП СВЕТУ ЗНАЊА И СВЕТУ РАДА

CONSTITUTIONAL POSITION OF THE STUDENTS OF APPLIEDSTUDIES - ACCESS TO THE WORLD OF KNOWLEDGE AND THEWORLD OF WORK 76-93

Milan Bjelić

BBS – Higher education institution of applied studies, Belgrade

 

POVEZANOST ZNANJA STRANIH JEZIKA I ZAPOŠLJIVOSTI U CELJSKIM PREDUZEĆIMA 94-103

Silvija Tintor

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija

 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У МЕЂУНАРОДНОМ КОНТЕКСТУ 104-111

Ана Ланговић Милићевић

Факултет за пословне студије, Београд, Србија

Татјана Цветковски

Факултет за пословне студије, Београд, Србија

Златко Ланговић

Факултет за пословне студије, Београд, Србија

 

OBRAZOVNE INSTITUCIJE I POSTIZANJE OČEKIVANIH KOMPETENCIJA DIPLOMACA NA PODRUČJU PRODAJNOG POSLOVANJA

EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND ACHIEVING THE EXPECTEDCOMPETENCES OF THE GRADUATES IN THE FIELD OF TRADE 112-126

Zdenka Grlica

Ekonomska šola Celje, Celje, Slovenija

Ksenija David

Ekonomska šola Celje, Celje, Slovenija

 

ТИМСКИ РАД КАО ПРЕТПОСТАВКА КОНКУРЕНТСКОГ ПОСЛОВАЊА

TEAMWORK AS AN ASSUMPTION OF COMPETITIVE BUSINESS 127-137

Снежана Лекић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Срђан Богетић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Драгиша Ранђић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

UPRAVLJANJE USPJEHOM U KONTEKSTU EFEKTUALNOG PODUZETNIŠTVA

PERFORMANCE MANAGEMENT IN EFFECTUAL ENTREPRENEURSHIP CONTEXT 138-151

Jože Kranjc

Višja strokovna šola Brežice, Slovenija

Bojan Sešel

Višja strokovna šola Celje, Slovenija

 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ИНВЕСТИЦИОНЕ ОПРЕМЕ

CONCLUSION OF THE CONTRACT FOR SUPPLY AND DELIVERY OF INVESTMENT EQUIPMENT 152-165

Иван Никчевић

Универзитет „Сингидунум“

Јован Никчевић

„Енергопројект Холдинг“ а.д.

 

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ У ОБРАЗОВАЊУ

REQUIREMENTS FOR INCLUSION IN EDUCATION 166-177

Весна Јокановић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Елена Марковић

Дом ученика средњих школа

 

НОВЕ ПАРАДИГМЕ БАНКАРСКОГ МЕНАЏМЕНТА 178-188

Милорад Пушара

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Миле Самарџић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Борјана Мирјанић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋЕМ У КРИЗИ

CONTEMPORARY CONCEPT OF MANAGING COMPANY IN CRISIS 189-201

Соња Милојевић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

EКОНОМИЈА И ЕКОЛОГИЈА

ECONOMY AND ECOLOGY 202-206

Весна Миладиновић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ И ЗНАЧАЈ ОБРАЗОВАЊА МЕНАЏЕРА У СПОРТУ

SPECIFICITY AND IMPORTANCE OF EDUCATION MANAGERS IN THE SPORT 207-215

Марко Ћосић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Милка Ивановић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 216-224

Валентина Мирковић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Данијела Раденковић

Економски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици

 

YOUNG PEOPLE’S INFORMATION SOURCES FOR CLOTHING PURCHASE DECISION MAKING – AN EMPIRICAL COMPARISON BETWEEN GERMAN-AUSTRIAN-SLOVENIAN YOUTH AND US YOUTH 225-235

Natalija Klemenčič

Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola, Murska Sobota (Slovenija)

Beno Klemenčič

Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola, Murska Sobota (Slovenija)

 

ТРЕЋИ ТАЛАС МЕНАЏМЕНТА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА И ПРОЦЕСНО-ОРЈЕНТИСАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 236-251

Александар Стојановић, дипл. инж. ел.

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter