OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


ВЕСНИК Број 1, година 2013. (преузми цео број)
САДРЖАЈ:

 

КОМПЕТЕНТНОСТ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОСНОВНЕ ПАРАДИГМЕ САВРЕМЕНЕ ТРЖИШНЕ ЕКОНОМИЈЕ 11-22

Проф. др Данило Ж. Марковић

Српска академија образовања, Београд

 

KOMPETENTNOST U FUNKCIJI RAZVOJA I POSLOVNOG USPEHA 23-32

Prof. dr Srećko Milačić

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici,

rektor Univerziteta

 

ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА ОСНОВА ЗА РЕФОРМЕ / НЕ-РЕФОРМЕ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ 33-45

Проф. др Борче Давитковски

Правни факултет „Јустинијан први“

Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Скопље

Проф. др Ана Павловска-Данева

Правни факултета „Јустинијан први“

Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Скопље

Доц. др Елена Давитковска

American College у Скопљу

Доц. др Драган Гоцевски

Правни факултет „Јустинијан први“

Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Скопље

 

НОСИОЦИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ

ECONOMY POLICY MAKERS 46-55

Милорад Бејатовић

Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, Р. Србија

Гордана Бејатовић

Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, Р. Србија

Горан Бејатовић

Урбанизам, Нови Сад, Р. Србија

 

ПРЕДВИЂАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА ТЕХНОЛОГИЈИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

PREDICTION AND DECISIONS BASED ON THE TECHNOLOGY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 56-70

Јасмина Новаковић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

STANDARDIZACIJA OCENJIVANJA KOMPETENTNOSTI SVRŠENIH STUDENATA

STANDARDIZATION OF COMPETENCE EVALUATION OF GRADUATED STUDENTS 70-75

Dragan Turnjanin

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace, Srbija

Ljubiša Stojmirović

Beogradska poslovna škola, Beograd, Srbija

Nada Damljanović

Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Mališa Žižović

Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

 

УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СТУДЕНАТА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРИСТУП СВЕТУ ЗНАЊА И СВЕТУ РАДА

CONSTITUTIONAL POSITION OF THE STUDENTS OF APPLIEDSTUDIES - ACCESS TO THE WORLD OF KNOWLEDGE AND THEWORLD OF WORK 76-93

Milan Bjelić

BBS – Higher education institution of applied studies, Belgrade

 

POVEZANOST ZNANJA STRANIH JEZIKA I ZAPOŠLJIVOSTI U CELJSKIM PREDUZEĆIMA 94-103

Silvija Tintor

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija

 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У МЕЂУНАРОДНОМ КОНТЕКСТУ 104-111

Ана Ланговић Милићевић

Факултет за пословне студије, Београд, Србија

Татјана Цветковски

Факултет за пословне студије, Београд, Србија

Златко Ланговић

Факултет за пословне студије, Београд, Србија

 

OBRAZOVNE INSTITUCIJE I POSTIZANJE OČEKIVANIH KOMPETENCIJA DIPLOMACA NA PODRUČJU PRODAJNOG POSLOVANJA

EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND ACHIEVING THE EXPECTEDCOMPETENCES OF THE GRADUATES IN THE FIELD OF TRADE 112-126

Zdenka Grlica

Ekonomska šola Celje, Celje, Slovenija

Ksenija David

Ekonomska šola Celje, Celje, Slovenija

 

ТИМСКИ РАД КАО ПРЕТПОСТАВКА КОНКУРЕНТСКОГ ПОСЛОВАЊА

TEAMWORK AS AN ASSUMPTION OF COMPETITIVE BUSINESS 127-137

Снежана Лекић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Срђан Богетић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Драгиша Ранђић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

UPRAVLJANJE USPJEHOM U KONTEKSTU EFEKTUALNOG PODUZETNIŠTVA

PERFORMANCE MANAGEMENT IN EFFECTUAL ENTREPRENEURSHIP CONTEXT 138-151

Jože Kranjc

Višja strokovna šola Brežice, Slovenija

Bojan Sešel

Višja strokovna šola Celje, Slovenija

 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ИНВЕСТИЦИОНЕ ОПРЕМЕ

CONCLUSION OF THE CONTRACT FOR SUPPLY AND DELIVERY OF INVESTMENT EQUIPMENT 152-165

Иван Никчевић

Универзитет „Сингидунум“

Јован Никчевић

„Енергопројект Холдинг“ а.д.

 

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ У ОБРАЗОВАЊУ

REQUIREMENTS FOR INCLUSION IN EDUCATION 166-177

Весна Јокановић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Елена Марковић

Дом ученика средњих школа

 

НОВЕ ПАРАДИГМЕ БАНКАРСКОГ МЕНАЏМЕНТА 178-188

Милорад Пушара

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Миле Самарџић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Борјана Мирјанић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋЕМ У КРИЗИ

CONTEMPORARY CONCEPT OF MANAGING COMPANY IN CRISIS 189-201

Соња Милојевић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

EКОНОМИЈА И ЕКОЛОГИЈА

ECONOMY AND ECOLOGY 202-206

Весна Миладиновић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ И ЗНАЧАЈ ОБРАЗОВАЊА МЕНАЏЕРА У СПОРТУ

SPECIFICITY AND IMPORTANCE OF EDUCATION MANAGERS IN THE SPORT 207-215

Марко Ћосић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Милка Ивановић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 216-224

Валентина Мирковић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Данијела Раденковић

Економски факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици

 

YOUNG PEOPLE’S INFORMATION SOURCES FOR CLOTHING PURCHASE DECISION MAKING – AN EMPIRICAL COMPARISON BETWEEN GERMAN-AUSTRIAN-SLOVENIAN YOUTH AND US YOUTH 225-235

Natalija Klemenčič

Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola, Murska Sobota (Slovenija)

Beno Klemenčič

Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola, Murska Sobota (Slovenija)

 

ТРЕЋИ ТАЛАС МЕНАЏМЕНТА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА И ПРОЦЕСНО-ОРЈЕНТИСАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 236-251

Александар Стојановић, дипл. инж. ел.

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија, Београд, Србија

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter