студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


ВЕСНИК Број 1, година 2014. (преузми цео број)
САДРЖАЈ:

 

ДОЛАРСКА АЛХЕМИЈА, ОКЛЕВЕТАНА ДРЖАВА И ПРАГМАТИЧНА КИНА DOLLAR ALCHEMY, SLANDERED STATE AND PRAGMATIC CHINA 7-40

Јован Б. Душанић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

 

ЕСТИМАЦИЈА ПЕРФОРМАНСИ НАУЧЕНОГ ЗНАЊА У СЛУЧАЈУ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА КОРИШЋЕЊЕМ МЕТОДЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА LEARNED KNOWLEDGE PERFORMANCES ESTIMATION USING WRAPPER METHODS IN CASE OF CREDIT APPROVAL 41-55

Јасмина Ђ. Новаковић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

 

ПРИСТУП ТУМАЧЕЊУ УГОВОРА У ОБЛИГАЦИОНОМ ПРАВУ APROACH TO INTERPRETATION OF CONTRACT IN LAW OF OBLIGATIONS 56-62

Милорад Жижић

Правни факултет Универзитета у Косовској Митровици

Миљан М. Жижић, дипломирани правник

 

ЗАШТИТА ДОСТОЈАНСТВА ПРЕД КОМИТЕТОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА PROTECTION OF DIGNITY IN FRONT OF THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE 63-73

Љиљана Јовановић

Ректорат Универзитета  Црне Горе, Подгорица, Црна Гора

 

НАСТАНАК ТРАНСАКЦИОНЕ АНАЛИЗЕ И ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ ТРАНСАКЦИОНИХ МОДЕЛА КОМУНИКАЦИЈЕ У ДРУШТВЕНОЈ ПРАКСИ 73-90

 ма Александра Ђурић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

мр Весна Јокановић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

ма Ана Кажанегра-Величковић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

 

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ И КОМПЕТЕТНОСТ EDUCATIONAL SYSTEM AND COMPETENCE 91-99

Весна Јокановић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

Тамара Стефановић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

 

ОПТИМИЗАЦИЈА ТРАЖЊЕ НЕЛИНЕАРНИМ ПРОГРАМИРАЊЕМ 99-115

Борисла Радевић

Државни универзитет у Новом Пазару

Милан Божиновић

Државни универзитет у Новом Пазару

Нина Петкповић

Факултет за менаџмент Зајечар

 

 

 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter