OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


ВЕСНИК Број 1, година 2014. (преузми цео број)
САДРЖАЈ:

 

ДОЛАРСКА АЛХЕМИЈА, ОКЛЕВЕТАНА ДРЖАВА И ПРАГМАТИЧНА КИНА DOLLAR ALCHEMY, SLANDERED STATE AND PRAGMATIC CHINA 7-40

Јован Б. Душанић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

 

ЕСТИМАЦИЈА ПЕРФОРМАНСИ НАУЧЕНОГ ЗНАЊА У СЛУЧАЈУ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА КОРИШЋЕЊЕМ МЕТОДЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА LEARNED KNOWLEDGE PERFORMANCES ESTIMATION USING WRAPPER METHODS IN CASE OF CREDIT APPROVAL 41-55

Јасмина Ђ. Новаковић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

 

ПРИСТУП ТУМАЧЕЊУ УГОВОРА У ОБЛИГАЦИОНОМ ПРАВУ APROACH TO INTERPRETATION OF CONTRACT IN LAW OF OBLIGATIONS 56-62

Милорад Жижић

Правни факултет Универзитета у Косовској Митровици

Миљан М. Жижић, дипломирани правник

 

ЗАШТИТА ДОСТОЈАНСТВА ПРЕД КОМИТЕТОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА PROTECTION OF DIGNITY IN FRONT OF THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE 63-73

Љиљана Јовановић

Ректорат Универзитета  Црне Горе, Подгорица, Црна Гора

 

НАСТАНАК ТРАНСАКЦИОНЕ АНАЛИЗЕ И ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ ТРАНСАКЦИОНИХ МОДЕЛА КОМУНИКАЦИЈЕ У ДРУШТВЕНОЈ ПРАКСИ 73-90

 ма Александра Ђурић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

мр Весна Јокановић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

ма Ана Кажанегра-Величковић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

 

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ И КОМПЕТЕТНОСТ EDUCATIONAL SYSTEM AND COMPETENCE 91-99

Весна Јокановић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

Тамара Стефановић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

 

ОПТИМИЗАЦИЈА ТРАЖЊЕ НЕЛИНЕАРНИМ ПРОГРАМИРАЊЕМ 99-115

Борисла Радевић

Државни универзитет у Новом Пазару

Милан Божиновић

Државни универзитет у Новом Пазару

Нина Петкповић

Факултет за менаџмент Зајечар

 

 

 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter