OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Шеф студентске службе - канц. 24

Драган Томашевић

3042-385

11-13 час.

Специјалистичке студије - канц. 203 (2. спрат)

Чедомир Бојковић

Референт за студентска питања

3042-314

11-13 час.

Насто Маровић

Референт за студентска питања

3042-314

11-13 час.

СП Пословна информатика и Е-бизнис

Мирослав Трипковић

Референт за студентска питања

3042-334

11-13 час.

(понедељком 11-18 час.)

СП Финансије, рачуноводство и банкарство

Маја Срдановић

Референт за студентска питања

3042-379

11-13 час.

(средом 11-18 час.)

Жељка Павловић

Референт за студентска питања

3042-379

11-13 час.

(средом 11-18 час.)

Александра Комадинић

Референт за студентска питања

3042-379

11-13 час.

(средом 11-18 час.)

СП Маркетинг и трговина

Гoрдана Слепчевић

Референт за студентска питања

3042-315

11-13 час.

(уторком 11-18 час.)

Бојана Митровић

Референт за студентска питања

3042-315

11-13 час.

(уторком 11-18 час.)

СП Порези и царине

Александра Вукашиновић

Референт за студентска питања

3042-316

11-13 час.

(четвртком 11-18 час.)

Владимир Алексић

Референт за студентска питања

3042-316

11-13 час.

(четвртком 11-18 час.)

СП Менаџмент

Марија Мартиновић

Референт за студентска питања

3042-318

11-13 час.

(петком 11-18 час.)

Бојана Теофиловић

Референт за студентска питања

3042-318

11-13 час.

(петком 11-18 час.)

Информације

Славица Јањић

Сарадник за студентска питања,

стандард и архиву

3042-334

11-13 час.

Референт за наставу и испите - канц. 25

Милош Мандић

 

3042-312

 

Референт за контролу и израду диплома - канц. 23

Златко Матијаш

 

3042-313

11-13 час.

(четвртком 11-18 час.)

Бранко Ђермановић

 

3042-313

11-13 час.

(четвртком 11-18 час.)

Референти

Ненад Премовић Референт за студентска питања

3042-309

11-13 час.

Марија Филиповић Референт за студентска питања

3042-326

11-13 час.

Недељко Каракаш Референт за студентска питања

3042-326

11-13 час.

Сарадници

Андреа Гојковић

Сарадник за нормативно

аналитичке послове

3042-306

11-13 час.

Славица Јањић Сарадник за студентска питања,
стандард и архиву
3042-334 11-13 час.
Стручна пракса - Канцеларија у приземљу (преко пута А6)

Баста Небојша

Референт за студентска питања 3042-331 11-14 час.

Поповић Горан

Референт за студентска питања 3042-331 11-14 час.

Ђурић Сања

Референт за студентска питања 3042-331 11-14 час.

Раковић Радмила

Референт за студентска питања 3042-331 11-14 час.
       
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter