OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Информациони системи и технологије

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2+0

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2+0

7

3.

147

Mатематика

I

3+2+0

7

4.

520

Увод у информационе системе и технологије

I

3+2+0

6

5.

507

Архитектура рачунара и оперативни системи

II

2+1+1

6

6.

378

Статистика

II

3+2+0

6

7.

459

Основе програмирања

II

3+1+1

6

8.

262

Енглески језик 1

II

3+2+0

5

9.

 

 

 

578

008

539

006

003

Изборни предмет 1

1.а. Интернет сервиси

1.б. Маркетинг

1.в. Право привредних друштава

1.г. Рачуноводство

1.д. Социологија у бизнису

II

2+2+0

6

542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

Укупно часова активне наставе

43

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

016

Базе података

III

3+1+1 7

11.

007

Менаџмент

III

3+2+0

6

12.

462

Објектно програмирање

III

3+1+1

7

13.

416

Енглески језик 2

III

3+2+0

6

14.

 

576

483

024

Изборни предмет 2
2.а. Алгоритми и структуре података
2.б. Е-управа
2.в. Операциона истраживања

III

2+2+0

6

15.

538

Рачунарске мреже

IV

3+1+1

6

16.

015 Пројектовање информационих система

IV

3+2+0

6

17.

060 Електронско пословање

IV

3+2+0

6

18.


517
512
Изборни предмет 3
3.а. Заштита информационих система
3.б. Графички дизајн

IV

3+2+0

6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

519

Интернет технологије

V

3+1+1

7

20.

510

Веб дизајн

V

3+1+1

7

21.

464

Менаџмент информациони системи

V

3+2+0

7

22.


552
547
Изборни предмет 4
4.а. Управљање пословним процесима
4.б. Управљање софтверским пројектима

V

3+2+0

7

23. 511 Веб програмирање VI 3+1+1

7

24. 534 Правне основе информационих система VI 3+2+0

6

25.
577
096
098
581
Изборни предмет 5
5.а. Интернет интелигентних уређаја
5.б. Менаџмент иновација
5.в. Осигурање
5.г. Предузетништво и бизнис
VI 3+2+0

6

26.
579
518
Изборни предмет 6
6.а. Системи пословне интелигенције
6.б. Интернет маркетинг
VI 3+2+0

7

  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.

Пословна информатика и е-бизнис

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 3001 Економија I 3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Mатематика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик 1

II

2+2

5

10.

 

 

 

3008

3012

Изборни предмет

Статистика

Социологија у бизнису

II

 

 

2+1

 

 

6

 

 

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмет*

Руски језик 1

Немачки језик 1

II

 

 

2+1

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3013

Основе програмирања

III

3+2

6

12.

3014

Базе података

III

3+2

6

13.

3015

Стратегија информационих технологија

III

3+2

6

14.

3016

Електронско пословање

III

3+2

6

15.

3017

Интернет/интранет мреже

IV

3+2

7

16.

3018

Пројектовање информационих система

IV

3+2

6

17.

3019

Објектно програмирање

IV

3+2

6

18.

 

Изборни предмет 2

IV

3+2

6

 

3023

Оперативни системи рачуанара

 

 

 

 

3030

Средства за обраду и пренос података

 

 

 

19.

 

Изборни предмет 3

IV

3+2

6

 

3040

Е-бизнис у банкарству

 

 

 

 

3060

Менаџмент информационих система у јавној управи

 

 

 

 

3050

E-бизнис и интернет маркетинг

 

 

 

20.

3010

Енглески језик 2

III и IV

2x(2+2)

5

 

 

 

 

3065

3067

Факултативни предмет*

Руски језик 2

Немачки језик 2

III и IV

 

 

2x(2+2)

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3020

Интернет програмирање

V

3+2

6

22.

3020A Интернет програмирање - практикум (case study)

VI

0+2

1

23.

3021

Web дизајн и мултимедијални систем

V

3+2

6

24.

3021A Web дизајн и мултимедијални систем - практикум (case study)

VI

0+2

1

25.

3022

Менаџмент информациони системи

V

3+2

6

26.

3022A Менаџмент информациони системи - практикум (case study)

VI

0+2

1

27.

 

Изборни предмет 4**

V

3+2

6

28.

 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1

29.

 

Изборни предмет 5**

V

3+2

6

30.

 

Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1

31.

 

Изборни предмет 6**

V

3+2

6

32.

 

Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

*Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
**Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Менаџмент

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1. 

3001

Економија

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

3008

3012

Изборни предмет 1

Статистика

Социологија у бизнису

II

 

 

2+1

 

 

6

 

 

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмети*:

Руски језик I

Немачки језик I

II

 

 

2+1

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3024

Менаџмент малих и средњих предузећа

III

3+2

7

12.

3025

Предузетништво

III

3+2

6

13.

3026

Менаџмент квалитета

III

3+2

6

14.

3027

Менаџмент непрофитних организација

III

3+2

6

15.

3028

Логистика

III

3+2

6

16.

3029

Менаџмент породичног бизниса

IV

3+2

6

17.

3030

Електронско пословање

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III, IV

2х(2+2)

5

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

3065

3067

Факултативни предмети*:

Руски језик II

Немачки језик II

III, IV

 

 

2х(2+2)

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3031

Менаџмент туризма и угоститељства

V

3+2

6

22.

3031A

Менаџмент туризма и угоститељства - практикум (case study)

VI

0+2

1

23.

3032

Менаџмент у саобраћају

V

3+2

6

24.

3032A

Менаџмент у саобраћају - практикум (case study)

VI

0+2

1

25.

3033

Менаџмент иновација

V

3+2

6

26.

3033A

Менаџмент иновација - практикум (case study)

VI

0+2

1

27.

 

Изборни предмет 4*** V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1

29.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1

31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
 

Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Финансије, рачуноводство и банкарство

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.
 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

 

3012
3008

Социологија у бизнису
Статистика
     
   

Факултативни предмет:*

II

2+2

-
 

3012
3011

- Руски језик I
- Немачки језик I
     

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3034

Пословне финансије

III

3+2

7

12.

3035

Монетарне и јавне финансије

III

3+2

6

13.

3036

Финансијска тржишта

III

3+2

6

14.

3037

Финансијско рачуноводство

III

3+2

6

15.

3038

Анализа пословања

III

3+2

6

16.

3039

Банкарство

IV

3+2

6

17

3040

Е-бизнис у банкарству

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

5

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6


3065
3067
Факултативни предмет:*
- Руски језик II
- Немачки језик II

III и IV

2x(2+2)

 

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3041

Контрола и ревизија

V

3+2

6

22.

3041A

Контрола и ревизија - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3042

Управљачко рачуноводство

V

3+2

6

24.

3042A

Управљачко рачуноводство - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3043

Осигурање

V

3+2

6

26.

3043A

Осигурање - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4- практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 5*** V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5- практикум (case study) VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 6- практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Маркетинг и трговина

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

3008

Статистика

 

 

 

 

3012

Социологија у бизнису

 

 

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмети:*

Руски језик

Немачки језик

II

 

 

2+2

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3044

Промоција

III

3+2

6

12.

3045

Понашање потрошача

III

3+2

6

13.

3046

Продаја

III

3+2

6

14.

3047

Маркетинг истраживања

III

3+2

7

15.

3048

Спољнотрговинско пословање

III

3+2

6

16.

3049

Маркетинг у трговини

IV

3+2

6

17.

3050

Е-бизнис и Интернет маркетинг

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

5

19. 

 

Изборни 2**

IV

3+2

6

20. 

 

Изборни 3**

IV

3+2

6

3065
3067

Факултативни предмети:*
Руски језик II
Немачки језик II

III и IV

2x(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3051

Маркетинг услуга

V

3+2

6

22.

3051A

Маркетинг услуга - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3052

Међународни маркетинг

V

3+2

6

24.

3052A

Међународни маркетинг - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3053

Малорподаја

V

3+2

6

26.

3053A

Малорподаја - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Порези и царине

Р.Б.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

 

 

3008

3012

Изборни предмет 1
Статистика
Социологија у бизнису

II

2+1

6

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмети*
Руски језик I
Немачки језик I

II

2+2

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3054

Јавне финансије

III

3+2

7

12.

3055

Опорезивање

III

3+2

6

13.

3056

Порески поступак

III

3+2

6

14.

3057

Царинско пословање

III

3+2

6

15.

3058

Познавање робе

III

3+2

6

16.

3059

Пореско књиговодство и евиденција

IV

3+2

6

17.

3060

Менаџмент информационих система у јавној управи

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

55

19.

 

Изборни предмет 2

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

3065

3067

Факултативни предмети*
Руски језик II
Немачки језик II

III и IV

 

2x(2+2)

 

 

 

 

 

 

53

 

Укупно часова активне наставе

 

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3061

Економија Европске уније

V

3+2

6

22.

3061A

Економија Европске уније - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3062

Кривично право

V

3+2

6

24.

3062A

Кривично право - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3063

Управно право

V

3+2

6

26.

3063A

Управно право - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Менаџмент туризма

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1. 

3001

Економија

I

3+2

6

2.

3085

Основе менаџмента

I

3+2

6

3.

3086

Економика туризма

I

3+2

6

4.

3003

Математика

I

3+2

6

5.

3087

Информационе технологије у туризму

I

3+2

6

6.

3088

Основе туризма

II

3+2

7

7.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

8.

3089

Статистика у туризму

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

3090

Социологија у туризму

 

 

 

3091

Пословно комуницирање у туризму

 

 

 

 

 

 

 

3064

3102

Факултативни предмети*:

Руски језик I

Француски језик I

II

 

 

2+1

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

50

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3092

Менаџмент туристичких дестинација

III

3+2

6

12.

3093

Менаџмент туристичких агенција

III

3+2

6

13.

3094

Менаџмент људских ресурса у туризму

III

3+2

6

14.

3095

Хотелски менаџмент

III

3+2

6

15.

3096

Електронско пословање у туризму

III

3+2

6

16.

3097

Менаџмент квалитета туристичких услуга

IV

3+2

6

17.

3010

Енглески језик II

III, IV

2х(2+2)

6

18.

3098

Немачки језик у туризму

III, IV

2х(2+2)

6

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

3065

3103

Факултативни предмети*:

Руски језик II

Француски језик II

III, IV

 

 

2х(2+2)

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставее

64

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3099

Маркетинг у туризму

V

3+2

7

22.

3099A

Маркетинг у туризму - практикум (case study)

VI

0+2

1

23.

3100

Пословно право у туризму

V

3+2

6

24.

3100A

Пословно право у туризму - практикум (case study)

VI

0+2

1

25.

3101

Енглески језик III

V и VI

2x(2+2)

6

26.

 

Изборни предмет 4*** V

3+2

6

27.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1

28.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

29.   Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1

30.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

31.
 

Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

63

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)


Јавна управа

Р.Б.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3070

Основи права

I

3+2

7

2.

3071

Устав и људска права

II

3+2

6

3.

3072

Информационе технологије у јавној управи

I

3+2

6

4.

3073

Менаџмент у јавној управи

I

3+2

6

5.

3074

Основи економије

I

3+2

6

6.

3011

Привредно право

II

3+2

6

7.

3075

Административно и канцеларијско пословање

I

3+2

6

8.

3076

Социологија и правна етика

II

3+2

6

9.

3008

Статистика

II

3+2

6

10.

 

 

 

3009

3066

Изборни предмет 1
Енглески језик I
Немачки језик I

II

2+2

5

 

 

 

 

3064

3102

Факултативни предмети*
Руски језик I
Француски језик I

I

 

 

2+2

 

 

Укупно часова активне наставе

49

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3077

Јавне набавке

III

3+2

6

12.

3078

Локална самоуправа

III

3+2

6

13.

3079

Јавне службе

III

3+2

6

14.

3080

Финансирање јавне управе

III

3+2

6

15.

3081

Правно нормирање

III

3+2

6

16.

3082

Јавно-приватно партнерство

IV

3+2

6

17.

3083

Службеничко право

IV

3+2

7

18.

 

Изборни предмет 2** 

IV

3+2

6

19.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

20.


3010
3067

Изборни предмет 4
Енглески језик II
Немачки језик II

IV

2+2

5

 


3065
3103

Факултативни предмети:
Руски језик II
Француски језик II

III и IV

2x(2+2)

 

Укупно часова активне наставе

49

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3062

Кривично право

V

3+2

6

22.

3062A

Кривично право - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3063

Управно право

V

3+2

6

24.

3063A

Управно право - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3084

Е-управа

V

3+2

6

26.

3084A

Е-управа - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 7***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 7 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 5,6,7 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)
Одлука о промени изборног предмета прве године основних струковних студија (детаљније)

 

Одлука о промени студијског програма Јавна управа основних струковних студија (детаљније)


АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРАКТИКУМА (CASE STUDY) ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРВИ ПУТ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ УПИСАЛИ ТРЕЋУ ГОДИНУ (детаљније)
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter