OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Пословна информатика и е-бизнис

 Прва година - заједнички предмети

Семестар

први

други

 1.

 Економија

4+2

-

 2.

 Пословна економика

4+2

-

 3.

 Социологија у бизнису

4+2

-

 4.

 Менаџмент

-

4+2

 5.

 Маркетинг

-

4+2

 6.

 Рачуноводство

-

4+2

 7.

 Пословна математика

4+2

-

 8.

 Информационе технологије у бизнису

-

4+2

 

 Базични енглески језик

3+3

3+3

 

 Базични други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

19+11

19+11

 Друга година - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Пројектовање програма

3+3

-

 2.

 Средства за обраду и пренос података

3+3

-

 3.

 Пројектовање информационих система

3+3

-

 4.

 Базе података

-

3+3

 5.

 Оперативни системи рачунара

-

3+3

 6.

 Електронски бизнис

-

3+3

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

12+12

12+12

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Менаџмент информациони системи у производњи

-

3+3

 2.

 Менаџмент информациони системи у маркетингу

-

3+3

 3.

 Менаџмент информациони системи у финансијама

-

3+3

 4.

 Менаџмент информациони системи у банкарству

-

3+3

 5.

 Менаџмент информациони системи у  јавној управи

-

3+3

 6.

 Операциона истраживања

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Информациони системи  

Семестар

пети

шести

 1.

 Програмски језици (WorkShop)

0+6

-

 2.

 Интернет програмирање (WorkShop)

0+6

-

 3.

 Примењени менаџмент информациони систем (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24

 Друга година - ЕЛЕКТРОНСКИ БИЗНИС  

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Е-бизнис I: Дистрибуирана (клијент/сервер)  обрада и релационе базе података

3+3

-

 2.

 Програмски алгоритми и структуре

3+3

-

 3.

 Програмски језик I:SQL

3+3

-

 4.

 Е-бизнис II: Интернет/Интранет мрежа

3+3

-

 5.

 Програмски језик II: Јаvа

-

3+3

 6.

 Е-бизнис III: Стратегија и планирање  ИKТ

-

3+3

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Електронски бизнис у маркетингу

-

3+3

 2.

 Електронски бизнис у трговини

-

3+3

 3.

 Електронски бизнис у банкарству

-

3+3

 4.

 Електронски бизнис у образовању

-

3+3

 5.

 Мултимедијални системи

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Електронски бизнис  

Семестар

пети

шести

 1.

 ORACLE дизајнер

0+6

-

 2.

 Microsoft сервер базе података

0+6

-

 3.

 IBM WEB апликативни сервер

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24


Менаџмент

 Прва година - заједнички предмети

Семестар

први

трећи

 1.

 Економија

4+2

-

 2.

 Пословна економика

4+2

-

 3.

 Социологија у бизнису

4+2

-

 4.

 Менаџмент

-

4+2

 5.

 Маркетинг

-

4+2

 6.

 Рачуноводство

-

4+2

 7.

 Пословна математика

4+2

-

 8.

 Информационе технологије у бизнису

-

4+2

 

 Базични енглески језик

3+3

3+3

 

 Базични други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

19+11

19+11

 Друга година - МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ  

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Менаџмент производње

3+3

-

 2.

 Менаџмент набавке

3+3

-

 3.

 Менаџмент квалитета

3+3

-

 4.

 Индустријски маркетинг

-

3+3

 5.

 Пословне финансије

3+3

-

 6.

 Електронски бизнис

-

3+3

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Привредно право

-

3+3

 2.

 Логистика

-

3+3

 3.

 Технологије и иновације

-

3+3

 4.

 Менаџмент материјала

-

3+3

 5.

 Менаџмент у агробизнису

-

3+3

 6.

 Менаџмент развоја

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Менаџмент производње 

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењени менаџмент производње  (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Примењени менаџмент производње у  агробизнису (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Примењени манаџмент квалитета  (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24

 Друга година - МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА  

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Менаџмент туризма и угоститељства

3+3

-

 2.

 Менаџмент у саобраћају

3+3

-

 3.

 Менаџмент у непрофитним организацијама

-

3+3

 4.

 Маркетинг услуга

3+3

-

 5.

 Пословне финансије

3+3

-

 6.

 Електронски бизнис

-

3+3

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Пословна статистика

-

3+3

 2.

 Менаџмент квалитета

-

3+3

 3.

 Привредно право

-

3+3

 4.

 Логистика

-

3+3

 5.

 Предузетништво

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Менаџмент услуга  

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењени менаџмент туризма  и угоститељства (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Примењени менаџмент у саобраћају (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Примењени менаџмент у изабраној  непроффитној организацији (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24

 Друга година - МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Семестар

трећи

четвртаи

 1.

 Менаџемент малих и средњих предузећа

3+3

-

 2.

 Предузетништво

3+3

-

 3.

 Бизнис план малих и средњих предузећа

-

3+3

 4.

 Оснивање новог предузећа

3+3

-

 5.

 Предузетничке финансије

3+3

-

 6.

 Електронски бизнис

-

3+3

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четвртаи

 1.

 Привредно право

-

3+3

 2.

 Пословне финансије

-

3+3

 3.

 Маркетинг за предузетнике

-

3+3

 4.

 Менаџмент иновација

-

3+3

 5.

 Менаџмент породичног бизниса

-

3+3

 6.

 Менаџмент трошкова

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Менаџмент малих и средњих предузећа 

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењено предузетништво (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Примењени бизнис план малих и средњих предузећа (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Практично оснивање новог предузећа (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24


Финансије, рачуноводство и банкарство

 Прва година - заједнички предмети

Семестар

први

други

 1.

 Економија

4+2

-

 2.

 Пословна економика

4+2

-

 3.

 Социологија у бизнису

4+2

-

 4.

 Менаџмент

-

4+2

 5.

 Маркетинг

-

4+2

 6.

 Рачуноводство

-

4+2

 7.

 Пословна математика

4+2

-

 8.

 Информационе технологије у бизнису

-

4+2

 

 Базични енглески језик

3+3

3+3

 

 Базични други страни језик (факултативно)

 

 

19+11

19+11

 Друга година - РАЧУНОВОДСТВО  

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Финансијско рачуноводство

3+3

-

 2.

 Управљачко рачуноводство

-

3+3

 3.

 Пословне финансије

3+3

-

 4.

 Анализа пословања

-

3+3

 5.

 Контрола и ревизија

3+3

-

 6.

 Електронски бизнис

3+3

-

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Менаџмент трошкова

-

3+3

 2.

 Привредно право

-

3+3

 3.

 Инвестиције

-

3+3

 4.

 Пословно планирање

-

3+3

 5.

 Менаџмент рачуноводства

-

3+3

 6.

 Пословна статистика

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Рачуноводство  

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењено финансијско рачуноводство
 (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Примењено управљачко рачуноводство
 (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Примењена контрола и ревизија (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24

Друга година - ФИНАНСИЈЕ  

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Пословне финансије

3+3

-

 2.

 Финансијска тржишта

-

3+3

 3.

 Банкарско пословање

-

3+3

 4.

 Монетарне и јавне финансије

3+3

-

 5.

 Анализа пословања

3+3

-

 6.

 Електронски бизнис

3+3

-

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Привредно право

-

3+3

 2.

 Пословно планирање

-

3+3

 3.

 Менаџмент финансија

-

3+3

 4.

 Контрола и ревизија

-

3+3

 5.

 Берзанско пословање

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Финансије  

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењене пословне финансије (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Примењено пословање на финансијским
 тржиштима (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Примењено банкарско пословање
 (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24

Друга година - БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ  

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Банкарско пословање

-

3+3

 2.

 Пословне финансије

3+3

-

 3.

 Осигурање

3+3

-

 4.

 Монетарне и јавне финансије

3+3

-

 5.

 Финансијска тржишта

-

3+3

 6.

 Електронски бизнис

3+3

-

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Међународно банкарство

-

3+3

 2.

 Portofolio анализа

-

3+3

 3.

 Актуарска математика

-

3+3

 4.

 Привредно право

-

3+3

 5.

 Берзанско пословање

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Банкарство и осигурање  

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењено банкарско пословање
 (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Примењено осигурање (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Примењено пословање на финансијским
 тржиштима (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24


Маркетинг

Прва година - заједнички предмети

Семестар

Први

Други

 1.

 Економија

4+2

-

 2.

 Пословна економика

4+2

-

 3.

 Социологија у бизнису

4+2

-

 4.

 Менаџмент

-

4+2

 5.

 Маркетинг

-

4+2

 6.

 Рачуноводство

-

4+2

 7.

 Пословна математика

4+2

-

 8.

 Информационе технологије у бизнису

-

4+2

 

 Базични енглески језик

3+3

3+3

 

 Базични други страни језик (факултативно)

 

 

19+11

19+11

 Друга година - МАРКЕТИНГ  

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Продаја

3+3

-

 2.

 Промоција

3+3

-

 3.

 Маркетинг истраживања

3+3

-

 4.

 Међународно пословање

-

3+3

 5.

 Пословне финансије

3+3

-

 6.

 Електронски бизнис и маркетинг интернет

-

3+3

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Логистика

-

3+3

 2.

 Понашање потрошача

-

3+3

 3.

 Међународни маркетинг

-

3+3

 4.

 Пословна статистика

-

3+3

 5.

 Привредно право

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Маркетинг  

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењени маркетинг (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Менаџмент промоције (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Менаџмент маркетинга (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

0+12

 

 

3+21

0+24

 Друга година - ТРГОВИНА  

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Спољнотрговинско пословање

3+3

-

 2.

 Малопродаја

3+3

-

 3.

 Маркетинг у трговини

3+3

-

 4.

 Транспорт, шпедиција, царине и осигурање

-

3+3

 5.

 Трговинска политика

3+3

-

 6.

 Електронски бизнис

-

3+3

 

 Виши енглески језик

3+3
3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Економија европске уније

-

3+3

 2.

 Привредно право

-

3+3

 3.

 Познавање робе

-

3+3

 4.

 Међународни маркетинг

-

3+3

 5.

 Пословне финансије

-

3+3

 6.

 Пословна статистика

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Трговина  

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењено спољнотрговинско пословање (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Примењени менаџмент малопродаје (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Примењени транспорт,шпедиција, царине и осигурање (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

0+12

 

 

3+21

0+24


Порези и царине

 Прва година - заједнички предмети

Семестар

први

други

 1.

 Економија

4+2

-

 2.

 Пословна економика

4+2

-

 3.

 Социологија у бизнису

4+2

-

 4.

 Менаџмент

-

4+2

 5.

 Маркетинг

-

4+2

 6.

 Рачуноводство

-

4+2

 7.

 Пословна математика

4+2

-

 8.

 Информационе технологије у бизнису

-

4+2

 

 Базични енглески језик

3+3

3+3

 

 Базични други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

19+11

19+11

 Друга година - ПОРЕЗИ 

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Опорезивање

3+3

-

 2.

 Пореско књиговодство и евиденција

-

3+3

 3.

 Порески поступак

3+3

-

 4.

 Контрола и ревизија

-

3+3

 5.

 Јавне финансије

3+3

-

 6.

 Електронски бизнис

3+3

-

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Управно право и поступак

-

3+3

 2.

 Кривично право и поступак

-

3+3

 3.

 Пословне финансије

-

3+3

 4.

 Привредно право

-

3+3

 5.

 Пословна статистика

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Порези 

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењено опорезивање (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Примењени порески поступак (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Примењене јавне финансије (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24

 Друга година - ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ  

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Царинско пословање

3+3

-

 2.

 Пословне финансије

3+3

-

 3.

 Познавање робе

-

3+3

 4.

 Спољнотрговинско пословање

3+3

-

 5.

 Транспорт, шпедиција, царине и осигурање

-

3+3

 6.

 Електронски бизнис

3+3

-

 

 Виши енглески језик

3+3

3+3

 

 Виши други страни језик (факултативно)

-

-

 

 

15+15

9+9

 Изборни предмети (студент бира два предмета)

Семестар

трећи

четврти

 1.

 Девизно пословање

-

3+3

 2.

 Привредно право

-

3+3

 3.

 Економија Европске уније

-

3+3

 4.

 Међународни маркетинг

-

3+3

 5.

 Пословна статистика

-

3+3

 6.

 Примењено рачуноводство

-

3+3

 

 

-

6+6

 Трећа година - Царинско пословање  

Семестар

пети

шести

 1.

 Примењено царинско пословање (пројектни рад)

0+6

-

 2.

 Примењено познавање робе (пројектни рад)

0+6

-

 3.

 Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање (пројектни рад)

0+6

-

 4.

 Енглески пословни језик

3+3

-

 

 Други пословни страни језик (факултативно)

-

-

 5.

 Интегрални пројектни рад (стручна пракса)

-

0+12

 6.

 Дипломски рад

-

0+12

 

 

3+21

0+24


Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter