OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

   

Директор
др Ђуро Ђуровић

   
Помоћник директора за организацију међународне сарадње
др Иван Булатовић
   
Помоћник директора за
развој и квалитет
др Маријана Видас-Бубања
   
Помоћник директора за наставу
др Славица Дабетић
 
Саветник директора за студијске програме
др Милан Бјелић
 
Шеф катедре за право и друштвене науке
др Томо Одаловић
   
Шеф катедре за математику и статистику
др Весна Врцељ
 
Шеф катедре за економију
др Чедомир Глигорић
   
Шеф катедре за маркетинг и трговину
др Маја Ђурица
   
Шеф катедре за информатику и Е-бизнис
др Раде Матић
   
Шеф катедре за мeнаџмент
др Снежана Лекић
   
Шеф катедре за стране језике
Aна Кажанегра Величковић
   
Руководилац студијског програма за пословну информатику и Е-бизнис
др Душан Марковић
   
Руководилац студијског програма за менаџмент
др Зорана Антић
   
Руководилац студијског програма за менаџмент туризма
др Звездан Ђурић
   
Руководилац студијског програма за финансије, рачуноводство и банкарство
др Ивана Ерић
   
Руководилац студијског програма другог степена образовања (специјалистичке и мастер струковне студије)
др Бојан Димитријевић
   

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter