студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

(процедура, потребна документа)

• Уколико је студент у радном односу, може реализовати стручну праксу одобрењем Молбе за признавање практичног оспособљавања (ЗУ-2201е) коју подноси Студентској служби (Стручна пракса), и која мора бити оверена и потписана од стране одговорног лица организације у којој је студент запослен.

• Молба за признавање практичног оспособљавања (ЗУ-2201е) - (download) .

• Студенти завршних година свих степена студија уз наведену Молбу, Студентској служби достављају и Сагласност Ментора праксе.

• Студенти завршних година свих степена студија морају имати одабраног Ментора праксе. Ментор је лице из редова наставника школе.

• Студент бира Ментора прибављањем његове писмене сагласности. Ментор се давањем сагласности обавезује да партиципира у извршењу обавеза које студент има у току израде Пројектног рада.

• Образац сагласности Ментора праксе (ЗУ-2201ж) - (download)

• Студенти завршних година свих степена студија су дужни да након одобрења Молбе за признавање практичног оспособљавања израде Пројектни рад.
- Опширније о Пројектном раду - (download).
- Насловна страна Пројектног рада - (download).

• Након израде Пројектног рада студент Ментору доставља по два примерка:
- Коначне верзије Пројектног рада на оцену,
- Запис Вредновање стручне праксе студената (ЗУ-2201б).

• Студент Запис вредновања стручне праксе купује на шалтеру скриптарнице школе.

• Студент Пројектни рад брани пред Ментором.

• Ментор Пројектни рад оцењује описном оценом „прихватљиво“ или „неприхватљиво”.

• Попуњена и оверена горе наведена документа, осим Упута за обављање стручне праксе, студент је дужан да достави Студентској служби (Стручна пракса) након овере Дневника праксе и одбране Пројектног рада.
 
 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter