OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Школска година 2017/18.

Зимски семестар

Летњи семестар


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

I година I година
    Информациони системи и технологије  
    Менаџмент  
    Финансије, рачуноводство и банкарство   
    Маркетинг и трговина  
    Порези и царине 
    Менаџмент туризма  
    Јавна управа  
  
II година II година
    Пословна информатика и Е-бизнис  
    Менаџмент 
     Финансије, рачуноводство и банкарство   
    Маркетинг и трговина 
  Порези и царине  
  Менаџмент туризма 
    Јавна управа  
     
III година III година
     Менаџмент туризма   
 
Распоред aктивности реализације практикума (case study), Летњи семестар шк.2017/18.год. Aктивности реализације практикума (case study) почињу 19.фебруара 2018.год.  

     

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

     Рачуноводство, контрола и ревизија  
    Јавна управа, порески и царински системи 
     

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

     Пословна економија - I година 
   Пословна економија - II година
- Консултативна настава  
   
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter