студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

СЕТ ОБРАЗАЦА ПОТРЕБНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Студент се пријављује за обављање стручне праксе подношењем Захтева за обављање стручне праксе Студентској служби (Стручна пракса).

Студент Захтев за обављање стручне праксе (ЗУ-2201г) купује на шалтеру скриптарнице Школе.

Уз попуњен Захтев за обављање стручне праксе студент Служби доставља и Уверење о положеним испитима (уверење се преузима са  Студентског интернет сервиса - линк до сервиса http://sis.bbs.edu.rs/sis2/Login.aspx), биографију и Сагласност Ментора.

Студентима који су распоређени у складу са истакнутом Понудом стручне праксе Студентска служба (Стручна пракса) издаје следећа документа:

    - Упут за обављање стручне праксе, (ЗУ-2201з), (download)
    - Дневник стручне праксе, (ЗУ-2201а), (download)
    - Преиспитивање испуњености захтева БПШ-ВШСС и верификација производа и услуга из „Outsource“ (ЗУ-2201д), (download)
    - Образац потврде о обављеној стручној пракси, (ЗУ-2201и), (download)
    - Анкетни упитник АНК-11, (Анкета за оцењивање квалитета студија и студијских програма БПШ-ВШСС од стране организације у којој је обављена стручна пракса), (download)
    - Анкетни упитник АНК-5, (Анкета за оцењивање задовољства студената завршне године студија, реализацијом стручне праксе и радом Ментора праксе). (download)

Попуњена и оверена горе наведена документа, осим Упута за обављање стручне праксе, студент је дужан да достави Студентској служби (Стручна пракса) након одбране Пројектног рада.
 
 
 
 
 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter