OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

МИСИЈА

• Обезбеђење квалитетних, модерних програма који интегришу савремене наставне програме са развојем    професионалних способности што ће омогућити студентима да достигну своје животне, личне и    професионалне циљеве .

• Образовање стручњака према потребама савременог окружења уз стално организационо и методолошко    усавршавање.

• Спој интелектуалног и културног наслеђа како би се створили услови за индивидуални и интелектуални    развој студената у духу предузетништва.

• Интердисциплинарно образовање и континуирано прожимање теоријске и практичне наставе,   оспособљавање студената за извршење конкретних послова и задатака.


ВИЗИЈА

Своју будућност БПШ – ВШСС види у перманентној модернизацији и усклађивању студијских програма са динамичним потребама из окружења и остварењу међународно признатог места за стицање знања и образовања из мултидисциплинарних научних области.
Визија БПШ – ВШСС базира на идеји да свој едукативни систем побољшава примењујући високи професионализам и највише етичке принципе.


 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter