OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

 
А) ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
     (180 ЕСПБ бодова)
 
Завршетком првог степена високог образовања (Основне струковне студије у трајању од 3 године – 180 ЕСПБ бодова) стичу се следећи стручни називи:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУЧНИ НАЗИВ
А) Пословна информатика и е-бизнис Струковни пословни информатичар
Б) Менаџмент Струковни менаџер
Ц) Финансије, рачуноводство и банкарство Струковни економиста
Д) Маркетинг и трговина Струковни економиста
Е) Порези и царине Струковни економиста
Ф) Менаџмент туризма Струковни менаџер
Г) Јавна управа Струковни правник
И) Информациони системи и технологије Струковни инжењер информационих система
Б) ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
     (180 + 60 ЕСПБ бодова)
Завршетком првог степена високог образовања Специјалистичких струковних студија у трајању од 1 године  стичу се следећи стручни називи:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУЧНИ НАЗИВ
- Рачуноводство, контрола и ревизија специјалиста струковни економиста
- Јавна управа, порески и царински системи специјалиста струковни правник
- Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија специјалиста струковни економиста
- Стратегијски финансијски менаџмент специјалиста струковни економиста
- Менаџмент пословних процеса специјалиста струковни менаџер
 
Ц) ДРУГИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
(180 + 120 ЕСПБ бодова)
Завршетком другог степена високог образовања Мастер струковних студија у трајању од 2 године стичу се следећи стручни називи:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУЧНИ НАЗИВ
- Пословна економија струковни мастер економиста
 
 
 
 
 


Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter