OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


- УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦА ЗА ПЛАЋАЊЕ
ВИСИНА НАКНАДА ТРОШКОВА ШКОЛОВАЊА


Износи висине накнада трошкова школовања

Износ годишње школарине за основне струковне студије за држављане Републике Србије за упис у прву, другу и трећу годину студија за школску 2018/19. годину:

     - уплата 80.000,00 динара

Износ годишње школарине за специјалистичке струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2018/19. годину:
     - уплата 120.000,00 динара
Износ годишње школарине за мастер струковне студије по години за школску 2018/19. годину:
     - уплата 150.000,00 динара

Обнова године за основне струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2018/19. годину:

     - уплата 40.000,00 динара

Обнова године за мастер струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2018/19. годину:

     - уплата 75.000,00 динара

Износ годишње школарине за основне струковне студије за држављане Републике Србије за упис у прву, другу и трећу годину студија за школску 2017/18. годину:

     - уплата 75.000,00 динара

Износ годишње школарине за специјалистичке струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2017/18. годину:
     - уплата 120.000,00 динара
Износ годишње школарине за мастер струковне студије по години за школску 2017/18. годину:
     - уплата 150.000,00 динара

Обнова године за основне струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2017/18. годину:

     - уплата 37.500,00 динара

Промена одсека или смера, или студијског програма:

 

- захтев за промену одсека

 

- индекс

 

- уплата - 10.000,00 динара

Пријава испита:

 

- 1000,00 динара

Пријава верификације практикума (case study) за предмете треће године студија, по сваком пријављеном испиту:

 

- 450,00 динара

Пријава испита и практикума за студенте којима је истекао апсолвентски стаж:

 

- 2.000,00 динара

Комисијско полагање испита:

 

- 3.000,00 динара

Накнадна пријава испита и практикума:

 

- захтев за накнадну пријаву

 

- уплата - 2.000,00 динара

Промена изборног предмета:

 

- уплата - 6.000,00 динара

Промена испитивача:

 

- уплата - 2.500,00 динара

Овера семестра:

 

- уплата - 1.500,00 динара

 

- семестрални лист

Пријава дипломског испита:

 

- уплата - 6.000,00 динара

Пријава одбране завршног мастер рада:

 

- уплата - 12.000,00 динара

Издавање уверења о дипломирању и трошкови израде дипломе:

 

- уплата - 6.000,00 динара

Издавање уверења и дипломе мастер струковних студија:

 

- уплата - 12.000,00 динара

Издавање дупликата индекса:

 

- уплата - 10.000,00 динара

Издавање дупликата дипломе:

 

- уплата - 12.000,00 динара

Признавање испита положених на другој високошколској установи - по испиту, за све нивое студирања:

 

- уплата - 2.000,00 динара

Издавање уверења о положеним испитима:

 

- уплата - 1.000,00 динара

Неблаговремено вршење уписних радњи (обнова године, овера семестра, упис апсолвентског стажа):

 

- уплата - 2.500,00 динара

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за држављане Републике Србије):

 

- уплата - у висини годишње школарине (80.000,00 динара)

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за држављане Републике Србије):

 

- уплата - у висини годишње школарине 120.000,00 динара

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за мастер струковне студије:

 

- уплата - у висини годишње школарине 150.000,00 динара

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за стране држављане):

 

- уплата - 1.000,00 €

Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за стране држављане):

 

- уплата - 1.500,00 €

Трошкови поступка замене диплома, према старом Закону о високом образовању:

 

- уплата - 12.000,00 динара

 

- захтев за замену диплома

 

- оригинал диплома

 

- 3 оверене фотокопије дипломе

 

- извод из матичне књиге рођених

Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма:

 

- захтев за издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма

 

- уверење о положеним испитима

 

- уплата - по предмету 1000,00 динара, комплетан 5.000,00 динара

Износ школарине за упис у прву, другу и трећу годину студија за студенте стране држављане:

 

- уплата - 1.000,00 €

Обнова године за основне струковне студије за стране држављане:

 

- уплата - 500,00 €

Износ годишње школарине за упис специјалистичких струковних студија за стране држављане:

 

- уплата - 1.500,00 €

Школарина за мастер струковне студије по години за стране држављане:

 

- уплата - 1.700,00 €

Обнова године за мастер струковне студије за стране држављане:

 

- уплата - 850,00 €

Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за домаћа правна или физичка лица):

 

- уплата - 3.000,00 динара

Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за страна правна или физичка лица):

 

- уплата - 60,00 €

Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија БПШ-ВШСС на мастер струковне студије за држављане Републике Србије:

 

- уплата - 30.000,00

Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија БПШ-ВШСС на мастер струковне студије за стране држављане:

 

- уплата - 350,00 €

Жиро рачун школе: 840-1875666-03

  
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter