OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
ЗА МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
И ЗА ОСС ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ - 2017. ГОДИНЕ
УВЕРЕЊA О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ И
ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2017. ГОДИНЕ
 
УВЕРЕЊA О АКРЕДИТАЦИЈИ 2015.
УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА - 2014.
УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ УСТАНОВЕ И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА - 2012.
РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД - 2011.
ОСНИВАЊЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ


Београдска пословна школа у Београду, улица Краљице Марије 73 (27. марта број 149), основана је 1956. године као Виша комерцијална школа и уписана у судски регистар код Трговинског суда у Београду, регистарски уложак бр. 5-443-00.

Народна скупштина Народне републике Србије је на седници Републичког већа од 29.07.1956. године донела одлуку о оснивању Више комерцијалне школе у Београду.

Прва генерација студената уписана је школске 1956/57 године.

 Решењем Министарства просвете Републике Србије под бројем 022-05-62/99-04 од 19.07.1999. године утврђена је испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности Више пословне школе у Београду, улица Краљице Марије 73 (27. марта број 149)

Министар просвете је овим Решењем дао сагласност на наставни план и програм Више пословне школе у Београду.

 

 


Решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије под бројем 614-02-2572/2004-04 од 17.02.2005. године утврђено је да Београдска пословна школа, Београд, улица Краљице Марије 73 (27. марта број 149), испуњава кадровске, техничке и просторне услове за почетак рада и обављање делатности трогодишњих студија вишег образовања.

 

 
УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ УСТАНОВЕ И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА - 2007.
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter