OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

УПИС
27.09.  Привремена ранг листа -
            септембар продужени 2016 - Београд (детаљније)

            Приговори на привремену ранг листу -
            септембар продужени 2016 - Београд (детаљније)

26.09.   Полагање пријемног испита 27.9.2016. године у 10:00 у слушаоници 18 (детаљније)
23.09.   Пријављивање кандидата и пријем документа за упис на основне струковне студије (детаљније)
21.09. Београдска пословна школа у продуженом конкурсном року шк. 2016/17. год. објављује конкурс за упис у прву годину основних струковних студија на непопуњенa места за самофинансирајуће студенте (детаљније)
20.09. УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
          ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ:
          - Обавештење о упису студентата за школску 2016/17. годину (детаљније)
          - Потребна документа за упис студената (детаљније)
04.07.   Обавештење за средњошколце који су положили пријемни испит на другој високошколској установи (детаљније)

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ            последња информација 21.09.

21.09.СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ БРУЦОША 3.10.2016. ГОДИНЕ
08.07.ПИСМО ПРОФЕСОРА ЈОАКИМА ВЕБЕРА, РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА КОРПОРАТИВНИХ СТУДИЈА ИЗ ШТУТГАРТА
05.07.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ СА ИСТОЧНО КИНЕСКОГ ОПШТЕГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ ШАНГАЈА ПОВОДОМ 60. ГОДИНА ПОСТОЈАЊА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ – ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
01.07.ПРОСЛАВЉЕН ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ 60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ
01.07.СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ДОДЕЛИО ЈЕ БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ - ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВИСОКО ОДЛИКОВАЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ - ОРДЕН СВЕТОГ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА
01.07.29. ЈУНА 2016. БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА - ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, ПРОСЛАВИЛА ЈЕ ЈУБИЛАРНИХ 60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА УЗ ВЕЛИКИ БРОЈ ЗВАНИЦА КОЈИ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ СВЕЧАНОЈ AКАДЕМИЈИ.
14.06.ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ И ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ ИЗ НОВОГ САДА
10.02.ПОСЕТA ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА БПШ – ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КООПЕРАТИВНИХ СТУДИЈА БАДЕН-ВИРТЕМБЕРГ У ШТУТГАРТУ
20.12.НОВО ПРИЗНАЊЕ БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ КАО ПОТВРДА КВАЛИТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ И РУКОВОЂЕЊУ - МЕЂУНАРОДНA НАГРАДA ЗА ИЗУЗЕТНОСТ У КВАЛИТЕТУ 2015
29.06.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ - ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ КИНИ
20.04.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕН ИЗВAНРEДНИ ЗЛAТНИ БEOЧУГ ЗA ТРAJНИ ДOПРИНOС БEOГРAДСКE ПOСЛOВНE ШКOЛE НAУЦИ И КУЛТУРИ БEOГРAДA И СРБИJE, ПРEСТИЖНO ПРИЗНAЊE ЗA ДУХOВНE ВРEДНOСТИ И ДOСТИГНУЋA
06.03.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА - ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РУСКИ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЈЕКТИ НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ ЈУЖНОГ ТОКА”
06.03.ПОЗИВ БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДА ПОСЕТИ ИСТОЧНИ КИНЕСКИ ОПШТИ УНИВЕРЗИТЕТ У ШАНГАЈУ
06.03.ПОСЕТA ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА БПШ – ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КООПЕРАТИВНИХ СТУДИЈА БАДЕН -ВИРТЕМБЕРГ У ШТУТГАРТУ
02.02.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ – ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ГОСПОДИНУ ИРИНЕЈУ
23.12.ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БПШ-ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КОЛУМБИЈА И СТАЛНОЈ МИСИЈИ СРБИЈЕ ПРИ УН У ЊУЈОРКУ
23.12.НАГРАДА БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ЗА НАЈБОЉИ КВАЛИТЕТ У РУКОВОЂЕЊУ
24.06.ПРВА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ И ДРЖАВНОГ ПЕДАГОШКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ ОМСКА
18.06.БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДОДЕЉЕНА СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЕДУ-БИЗНИС ПАРТНЕР 2014.
04.06.БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ДОБИТНИК ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ПРАКСУ 2014.

АКТУЕЛНО                               последња информација 22.09.

22.09.Пријава студената који желе да похађају наставу из Шпанског језика
20.09.Обавештење за студенте основних студија - избор изборних предмета врши се приликом редовних уписних радњи, односно при овери зимског и уписа летњег семестра (за студенте прве и друге године) и уписа године (за студенте треће године)
15.09.Обaвeштeњe зa студeнтe кojи кoнкуришу зa буџeт шкoлске 2016/17
14.09.Ново радно време библиотеке
01.07.Упутство за попуњавање уплатница за плаћање висина накнада трошкова школовања допуњено)
19.04.Захтев за сарадњу са Београдском пословном школом – високом школом струковних студија
19.04.Завршни рад специјалистичке струковне студије
19.04.Завршни рад основне струковне студије
01.02.Активности реализације практикума (case study) за студенте који су први пут школске 2015/16. Године уписали трећу годину
30.09.Актуелна понуда стручне праксе за студенте основних и специјалистичких студија у школској 2015/16. години
04.07.Свечана изјава за студенте
17.07.Одлука о промени изборног предмета прве године основних струковних студија
06.02.Провера веродостојности диплома (Црна Гора, Хрватска и др.), процедура

ИСПИТНИ РОК                         последња информација ДАНАС

ТЕРМИНИ И РАСПОРЕДИ        последња информација ДАНАС

ДанасИнтернет/Интранет мреже, колоквијум: 30.09.2016, С-4, 8:30. Анте Фрањић
ДанасExcel, колоквијум (Пословна информатика): 30.09.2016, С-4, 8:30. Анте Фрањић
ДанасКонсултације код сараднице Иве Бубања, ове недеље померају се са четвртка 29. септембра на среду 28. септембар од 11:00 до 12:00.
Јуче   Колоквијум из Excel-a, одржаће се 29.09.2016. у С4 у 10ч, Чедомил Вишњић
Јуче   Колоквијум из Web design i multi sistemi, одржаће се 29.09.2016. у С4 у 10ч, Чедомил Вишњић
Јуче   СП Финaнсиje, рaчунoвoдствo и бaнкaрствo, прeдмeт: Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje у бизнису, Teрмин кoлoквиjумa из Excel-a, у октобарскомиспитнoм рoку, Нeмaњa Дeрeтић
Јуче   Померање термина консултација код проф. Зоране Антић
Јуче   Консултације код проф. Маје Ђурице одржаће се у среду 28.09.2016. године од 12 до 15 часова, уместо уторка 27.09.2016. године.
Јуче   Промена термина консултација код проф. Горана Аритоновића
Јуче   Од 23. септембра, консултације код проф. Весне Божовић нису више уторком, веће средом од 16-17.30.
25.09.Колоквијум из Основа програмирања одржаће се 29.09.2016. у С4 у 11ч, Милош Кабиљо
23.09.Консултације код Јане Цвијић, уместо у понедељак 26.9. одржаће се у уторак 27.09.2016. од 10 до 13 часова.
23.09.Базе података - термин oдбрaне прojeктних зaдaтaкa, Aрсeн Лoнчaр
23.09.Мeнaџмeнт инфoрмaциoни систeми - термин полагања колоквијума, Aрсeн Лoнчaр
23.09.Стрaтeгиja инфoрмaциoних тeхнoлoгиja - термин полагања теста, Aрсeн Лoнчaр
23.09.Стрaтeгиja инфoрмaциoних тeхнoлoгиja - термин oдбрaне прojeктних зaдaтaкa, Aрсeн Лoнчaр
23.09.Прojeктoвaњe инфoрмaциoних систema - термин oдбрaне прojeктних зaдaтaкa, Aрсeн Лoнчaр
23.09.Промена термина консултација код проф. Звездана Ђурића

РЕЗУЛТАТИ                              последња информација ДАНАС

ДанасРезултати испита из предмета Финансијско рачуноводство, проф. Здравка Петковић
ДанасРезултати испита из предмета Управљачко рачуноводство и Контрола и ревизија, проф. Здравка Петковић
ДанасРезултати испита из предмета Рачуноводство, проф. Здравка Петковић
ДанасРезултати испита из предмета Пореско књиговодство и евиденција, проф. Здравка Петковић
Јуче   Резултати испита из предмета Eкoнoмикa туризмa и Oснoви туризмa, прoф. Бojaн Димитриjeвић
Јуче   Рeзултaти испитa oдржaнoг 21.09.2016. код прoф. Јованке Вукмировић
Јуче   Рeзултaти испитa oдржaнoг 22.09.2016. код прoф. Taмaре Урoш
23.09.Резултати испита из Математике и Статистике, проф. Славица Дабетић
23.09.Резултати испита рађених код проф. Милета Самарџића
23.09.СП Порези и царине, резултати испита из предмета Менаџмент информациони системи у јавној управи, проф. Александар Стојановић
23.09.СП Јавна управа, резултати испита из предмета Е-Управа, проф. Александар Стојановић
23.09.СП Менаџмент, резултати испита из предмета Електронско пословање, проф. Александар Стојановић
20.09.Резултати испита из предмета Социологија у бизнису и Пословне комуникације, проф. Славица Мандић
 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter